Nieuws en mededelingen


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisarts...

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsoveree...

Aankomend pensioen huisarts Teygeler

Per 1 juli 2018 gaat huisarts Teygeler met pensioen.  De heer Hardeman neemt de praktijk over van huisarts Teygeler. Huisarts Hardeman is bekend binnen Medisch Centrum de Poort en heeft in de periode 2016 gewerkt als waarnemer. Huisarts Hardeman werkt aankomende maanden samen met huisarts Teygeler in de praktijk, zodat de praktijkovername geruisloos zal verlopen.  De patienten ...

Nieuwe collega gezocht!

Voor onze apotheek zijn wij op zoek naar een apothekersassistente. 
Meer informatie vindt je onder het kopje, apotheek- vacatures. 

SOA Spreekuur

Vanaf heden hebben we een SOA spreekuur.  Wilt u zich laten testen op een soa, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe relatie heeft, of omdat u onveilige gemeenschap heeft gehad? U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken bij de doktersassistente, zij heeft een speciaal soa spreekuur met uitleg en instructie's hierover.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kopje huisartsen...


Welkom bij Medisch Centrum de Poort


Medisch Centrum de Poort is gevestigd in het Poortgebouw van de voormalige Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom. Het centrum bestaat uit zes huisartsenpraktijken en een apotheek.

De visie van Medisch Centrum de Poort is hoogwaardig en toegankelijke medische zorg te bieden aan patiënten, waarbij de samenwerking leidt tot kwalitatief betere zorg.  

Met deze website willen wij u graag informeren over de gang van zaken binnen ons centrum.